Forum falowników

 www.falowniki.info

Kod błędu Nazwa ppis
1 overcurrent Zbyt duży pręd wyjściowy, co może byę spowodowane przez: Nadmierne obcię enie silnika. Ustawienie zbyt krótkiego czasu przyspieszania (parametry 2201 acceler time 1 Oraz 2203 acceler time 2). Został uszkodzony lub nieprawidłowo przyłęczony silnik lub kabel silnika.
2 dc overvoltage Zbyt wysokie napięcie stafe (DC) w obwodzie poeredmm DC. Sprawdzię sieę zasilajęcę pod katem występowania przepię statycznych lub przejęciowych. Może byc ustawiony zbyt krótki czas zwalniania (parametry 2202 deceler time 1 Oraz 2204 deceler time 2) Rezystor hamujęcy (jeżeli jest) może byę zbyt mary.
3 acs160 overtemp Zbyt wysoka temperatura radiatora ACS 160 . Limit zadziałania termicznego jest 105 °C. Sprawdzię przepływ powietrza i działanie wentylatora. Sprawdzię moc silnika w stosunku do mocy przemiennika.
4" short circuit Występil pręd zwarciowy. Zwarcie może byę spowodowane przez: Występienie zwarcia w kablu silnika lub w silniku. Zakłócenia w sieci zasilajęcej.
5 output overload Przecie enie przemiennika. Pręd wyjęciowy ACS 160 przekracza wartoęci znamionowe podane w rozdziale P "Wartości zadane".
6 dc undervoltage Zbyt niskie napięcie stałe (DC) w obwodzie poęrednim DC, co może byę spowodowane przez: brak fazy w sieci zasilajęcej: przepalenie bezpiecznika.
7 analogue input 1 Utrata sygnału na wejęciu analogowym Al 1. Wartoę sygnału na wejęciu analogowym 1 jest poniżej minimum okreejonego przez parametr minimum Al 1 (1301). Patrz również parametr 3001 akmin function.
8 analogue input 2 Utrata sygnału na wejęciu analogowym AI2. Wartoę sygnału na wejęciu analogowym 2 jest poniżej minimum okreejonego przez parametr minimum AI2 (1306). Patrz również parametr 3001 akmin function.
9 motor overtemp Przegrzanie silnika "oszacowane" przez ACS 160 - patrz parametry 3004 - 3008.
10 panel loss Utrata komunikacji z panelem Panel sterowania jest odlęczony kiedy napęd odbiera polecenia stop, start i kierunek podawane z panelu. - Napęd jest w trybie sterowania lokalnegofna wyewietlaczu panelu jest LOC); - Napęd jest w trybie sterowania zdalnego (na wyewietlaczu panelu jest REM) i jego parametry sę tak ustawione, że akceptuje on polecenia start/stop, kierunek oraz wartoę zadane podawane z panelu sterowania - patrz parametry w grupie 10 COMMAND INPUTS oraz 11 REFERENCE SELECT. Patrz również parametr 3002 panel loss.
11 param ete ring Wartoęci parametrów sę sprzeczne: minimum ai1 > maximum ai 1 (parametry 1301,1302) minimum ai2 > maximum ai2 (parametry 1304,1305) minimum freq > maximum freq (parametry 2007, 2008)
12 motor stall Utyk silnika. Może to byc spowodowane przez nadmierne obcię enie lub zbyt niska moc silnika - patrz parametry 3009 - 3012.
13 serial comm loss Miała miejsce utrata komunikacji szeregowej poprzez Standard Modbus Channel. Sprawdzię poleczenia pomiędzy zewnętrznym systemem sterowania a przemiennikiem ACS 160. Odwołaę się do parametrów 5204 comm fault time oraz 5205 comm fault func.
14 external fault s1gnal Jest aktywny Węd zewnętrzny - patrz parametr 3003 external fault.
15" output earth fault Wysjtępiło zwarcie doziemne. Obcię enie sieci zasilajęcej wejęciowej nie jest niezrównoważone Mogło występie zwarcie w silniku lub kablu silnika. Kabel silnika może byę zbyt długi.
16" dc bus ripple Falowane napięcia stałego na szynie zbiorczej DC bus jest zbyt duże. Mógł występie zanik fazy w sieci zasilajęcej. Mogło doję do przepalenia bezpiecznika.
17 underload Zbyt niskie obcię enie silnika. Sprawdzię pod ketem występowania problemów z urzędzeniem napędzanym - patrz parametry 3013 - 3015.
18   Zarezerwowany.
19   Zarezerwowany.
20 " Al out of rangę Wejęcie analogowe poza zakresem. Sprawdzię poziom Al.
21 - 29 " hardware error Błęd sprzętowy. Skontaktowaę się z dostawcę.
30 br res overlcad Rezystor hamowania jest przecie ony - patrz parametry 5405 brake res prot oraz 2005 overvolt ctrl.
31 encoder fault Zostało użyte makro pozycjonowania ale napęd nie odebrał pulsów. Sprawdzię koder i jego przyłęczenia.
Miganie całego ekranu wyświetlacza. Awaria złęcza szeregowego. Złe poleczenie pomiędzy panelem sterowania a ACS 160.


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl