Porównywarka falowników

Forum falowników

 www.falowniki.info

Softstarty EMOTRON TSAFirma Aniro Sp. z o.o., wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku oraz swoich klientów, uzupełnia swoją ofertę handlową o nowoczesne, innowacyjne układy rozruchowe skandynawskiego dostawcy Emotron (część koncernu CG Drives & Automation). Nowa gama softstartów, serii TSA, oferuje wszystko to, co przetwornica częstotliwości, poza regulacją prędkości obrotowej silnika. Łagodny start/stop, pełna gama zabezpieczeń silnika, ogromna funkcjonalność, wbudowany stycznik obejściowy, bardzo korzystny stosunek jakości do ceny - to główne cechy wyróżniające serię TSA na tle alternatywnych modeli konkurencji.

Nowa seria wydajnych softstarterów TSA prezentuje nowe spojrzenie na konstrukcję urządzeń do łagodnego rozruchu silników elektrycznych. Jednocześnie pokazuje zupełnie nowy poziom kontroli napędu w odniesieniu do rozwiązań konkurencji. TSA przeznaczony jest do wszelkich aplikacji napędowych, gdzie nie jest wymagana kontrola prędkości. Świetnie sprawdza się przy napędach pomp, wentylatorów, kompresorów, dmuchaw, kruszarek, przenośników, mikserów, pił, wielopił, wrzecion.


W pełni sterowane trzy fazy i kontrola momentu redukują koszty.

Na polskim rynku spotkać można wielu dostawców urządzeń do łagodnego rozruchu napędów silnikowych. Dostępnych jest również mnóstwo wykonań samych softstarterów, lecz znakomita większość z nich bazuje na sterowaniu dwufazowym z prostym rozruchem napięciowym. W takim przypadku trzecia faza pobiera prąd bezpośrednio z sieci, gdy dwie pozostałe sterowane są za pomocą tyrystorów. Oznacza to, że niesterowana faza pobierać będzie znacznie większy prąd niż fazy sterowane. Niesie to ze sobą wiele zagrożeń, takich jak: powstawanie
składowej stałej, grzanie się silnika, straty mocy, brak kontroli nad momentem. Sterowanie dwufazowe z liniowym narastaniem napięcia nie gwarantuje liniowej zmiany momentu i prędkości.
Prowadzi to w dalszym ciągu do uderzeń mechanicznych, uderzeń hydraulicznych (w przypadku pomp). Dla wielu aplikacji sterowanie dwufazowe jest co najmniej niewystarczające. Rozwiązaniem jest użycie softstartu sterowanego w trzech fazach. Takim softstartem jest Emotron TSA. Pozwala on na kontrolę momentu poprzez sterowanie prądu i napięcia w pętli regulacji. Innowacyjny algorytm sterowania, zaszyty w procesorze DSP, na bieżąco kontroluje stan napędu. Sterowanie w trzech fazach oferuje symetrycznie rozłożony prąd bez dodatkowych strat energii, hałasu i wibracji. Kontrola momentu obrotowego zapewnia płynny rozruch ze stałym przyspieszeniem, gwarantując jednocześnie, że prąd rozruchowy będzie niższy nawet o 30% w porównaniu do sterowania dwufazowego. Co za tym idzie - możliwe jest użycie mniejszych bezpieczników i tańszych kabli, a tym samym korzystanie z niższych kosztów instalacji i energii. Płynny start prowadzi również do zmniejszenia obciążenia mechanicznego, lepszej kontroli procesu i obniżenia kosztów eksploatacji.

TSA zabezpiecza proces i minimalizuje awaryjność.

Softstarter posiada szereg funkcji zabezpieczających napęd: Algorytm I2t IEC 60947-4-2, wejście PTC w standardzie (zgodne z DIN 44081/44082), wykrywanie zaniku napięcia/fazy, sprawdzanie kolejności faz, ustawialny limit prądu wyjściowego, wykrywanie blokady wirnika, sygnał zewnętrznej awarii. Szczególnie interesujący jest monitor obciążenia, który na bieżąco oblicza rzeczywsitą moc i moment na wale silnika (pomiar prądu wyjściowego). Wbudowany monitor obciążenia chroni maszynę i procesy przed kosztownymi przestojami, uszkodzeniami sprzętu i awariami. Monitor reaguje natychmiast, jeśli nastąpi stan przeciążeniowy, np. zatkanie kruszarki, lub nastąpi stan niedociążenia, np. su-chobieg pompy, jałowy bieg sprężarki. Jest to możliwe poprzez ciągłe obliczanie momentu obrotowego silnika. Wszelkie odchylenia od wybranych poziomów obciążenia skutkują ostrzeżeniem lub szybkim, ale łagodnym zatrzymaniem. Możliwa jest implementacja dwóch progów przeciążenia i dwóch progów niedociążenia (próg pierwszy: ostrzeżenie; próg drugi: zatrzymanie). Rzeczywiste obciążenie może być ustawione/wskazane zdalnie przez wyjścia analogowe lub komunikację za pośrednictwem jednej z dostępnych magistrali przemysłowych. Monitor może być również stosowany do określania postępu w procesie, na przykład sygnalizuje, kiedy zostanie uzyskany odpowiedni poziom lepkości w procesie mieszania. Dzięki temu można polegać na wydajnej i niezawodnej pracy chronionej przed uszkodzeniem i przerwami.

 

W każdej konfiguracji standardowo wbudowany jest stycznik obejściowy wysokiej klasy oraz wejście temperaturowe silnika PTC. Dodatkowo do dyspozycji użytkownika dostępne są następujące wejścia i wyjścia.
Do każdego z wejść/wyjść przypisać można odpowiednią funkcję działania (dla wejść cyfrowych dostępnych 21 funkcji, dla wyjść dostępne 104 funkcje). Dodatkowo wejście analogowe wykorzystać można jako sygnał regulacji, np. załączenie softstartu na podstawie poziomu sygnału wejściowego. Wyjście analogowe natomiast wykorzystać można jako dokładny wskaż prądu, mocy, napięcia, momentu lub wartości procesowej. Wbudowany zegar czasu rzeczywistego pozwala na pracę urządzenia wedle ustalonego harmonogramu, np. codzienna praca automatyczna pomiędzy godzinami 8-16, lub w połączeniu z wejściem analogowym, np. codzienna praca automatyczna pomiędzy 8-16, lecz również przy uwzględnieniu poziomu wejścia analogowego (start powyżej poziomu 5 V DC, stop poniżej poziomu 10 V DC). Kreuje to możliwość udziału TSA w prostych procesach regulacyjnych, jak np. kontrola poziomu wody w zbiorniku (wskaż słupa cieczy na wejście analogowe). Użytkownik ma również do wyboru kilka metod startu i stopu, które wyzwalać może w zależności od przeznaczenia softstartu (jeden softstart może być przełączany pomiędzy czterema różnymi procesami za pomocą wejść cyfrowych.
Użytkownik ma możliwość wprowadzenia czterech różnych zestawów parametrów, które wyzwalać można z poziomu wejść cyfrowych lub komunikacji):
* start z kontrolą momentu (liniowa lub kwadratowa, definicja wartości początkowej i końcowej momentu, limit prądu);
* start z rampą napięciową (definicja wartości początkowej);
* start bezpośredni;
* definicja podbicia momentu przy starcie z wymagającymi obciążeniami; stop z kontrolą momentu (liniowa lub kwadratowa, definicja wartości początkowej i końcowej momentu);
* dynamiczne hamowanie wektor;
* hamowanie prądem wstecznym (wymagany montaż styczników nawrot-nych);
* hamowanie wolnym wybiegiem. Oprócz zwiększania bądź zmniejszania prędkości od zera do prędkości znamionowej silnika, softstarty Emotron TSA oferują operowanie przy niskiej prędkości JOG, zarówno do przodu jak i wstecz, bez dodatkowego sprzętu. Prędkość JOG, może być przydatna w celu dojazdu, pozycjonowania lub utrzymywania pracy silnika przy niskich prędkościach dla celów badawczych czy serwisowych. Przykłady, w których prędkość JOG ma cenne zastosowanie to: załadunek/rozładunek wirówek lub mieszarek, lub pozycjonowanie różnego rodzaju przenośników. Prędkość JOG wyzwalać można z poziomu przycisków opcyjnych, znajdujących się na panelu sterowniczym, z poziomu listwy wejść/wyjść czy też komunikacji. Prędkość JOG należy zdefiniować w granicach 1-30% prędkości znamionowej (w odniesieniu do 50 Hz).
Zaaplikowane funkcje logiczne eliminują konieczność używania zewnętrznych, drobnych jednostek PLC. Proste lokalne aplikacje mogą być w całości obsługiwane przez softstarter TSA. Dostępne funkcje w standardowej jednostce TSA:
cztery analogowe i cyfrowe komparatory (histereza, okno);
• cztery definiowalne funkcje logiczne (operatory OR, AND, EXOR);
• cztery timery (trzy tryby pracy);
» cztery przerzutniki SR (trzy tryby pracy);
» dwa liczniki; dwa zegary;

Możliwości rozbudowy, karty opcyjne.

Każdy softstart rozbudować można o trzy karty opcyjne. Lista dostępnych kart:
zewnętrzny panel sterowniczy o stopniu ochrony IP54 wraz z trzymetrowym kablem i ramką montażową;
• karta dodatkowych wejść/wyjść: trzy wejścia cyfrowe, trzy przekaźniki wyjściowe;
• karta PTC, PT100 umożliwia podłączenie drugiego czujnika PTC, lub do sześciu czujników PT100;
karta z izolowanym portem RS485;
• karta z izolowanym portem USB;
• karta komunikacyjna Profibus DP;
• karta komunikacyjna DeviceNet;
« karta komunikacyjna Modbus TCP/IP; karta komunikacyjna EtherCat;
• karta komunikacyjna Profinet (jedno-lub dwuportowa).
Standardowo na każdym softstarcie TSA obecny jest port RS232 do komunikacji z komputerem PC. Darmowe oprogramowanie EmosoftCom pozwala na parametryzację, monitoring, archiwizację parametrów z poziomu komputera PC. Mnogość dostępnych funkcji, kart rozszerzeń, cztery zestawy parametrów -wszystko to pozwala na dostosowanie urządzenia do wielu aplikacji przemysłowych. Softstart posiada bardzo dobry stosunek jakości do ceny, który czyni go jednym z najlepszych na polskim rynku.

Aniro Sp. z o.o.

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl