Porównywarka falowników

Forum falowników

 www.falowniki.info

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem maszyn i urządzeń wymagają od producentów i użytkowników sporej wiedzy, doświadczenia i wyobraźni. Na każdym etapie od projektowania, poprzez budowę, uruchomienie, aż do oddania do eksploatacji należy zmierzyć się z innymi problemami, których rozwiązanie ma prowadzić do wspólnego celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa.

Zpunktu widzenia użytkownika minimalizacja ryzyka wypadku będzie związana przede wszystkim z dbałością o stan maszyn i urządzeń, zapewnieniem odpowiednich kwalifikacji personelu, stosowaniem środków ochrony indywidualnej i grupowej oraz prowadzeniem szkoleń. Praktyka pokazuje jednakże, że mimo powszechnej dbałości o stosowanie szeregu procedur do wypadków dochodzi. A skoro tak, to należałoby poszukać wskazania ich przyczyn. Badania statystyczne dość jednoznacz-
nie wykazują, iż główną przyczyną wypadków jest czynnik ludzki. Zatem brawura i nadmierne ryzyko, lekceważenie stosowania sprzętu ochrony indywidualnej oraz niedostateczny stopień koncentracji nad wykonywanym zadaniem to trzy podstawowe przyczyny wypadków.


W świetle powyższych danych widzimy wagę, jaką niesie ze sobą wiedza, doświadczenie i wyobraźnia osób odpowiedzialnych za projektowanie i budowę urządzeń. Dobrze zaprojektowane urządzenie nie tylko będzie zgodne z wszelkimi przyjętymi w danej branży normami, ale również będzie odporne na skutki nieprawidłowej obsługi, niekompetencji i braku koncentracji operatora. Oczywiście nie da się wykluczyć wszelkich zagrożeń, ale warto przedsięwzięte środki konstrukcyjne poprzedzić analizą ryzyka, jakie niesie ze sobą praca maszyny w stosunku do operatora i otoczenia. Czym innym w skutkach będzie ryzyko lekkiego zranienia, a czym innym zagrożenie życia wielu osób.

Firma NORD, mając na uwadze, iż jej wyroby stanowią serce wielu ważnych maszyn i urządzeń, wprowadziła komplet rozwiązań bezpieczeństwa wynikających z norm, jak i wykraczających poza przewidziane w nich ramy. Wynikające z normy EN ISO 13849-1 właściwości wyrobów określane potocznie jako „Safe Stop" pozwalają na budowę maszyn spełniających najwyższe wskaźniki technologii bezpieczeństwa w zakresie PL (Performance Level - poziom działania) oraz SIL {Safety Integrity Level - poziom nienaruszalności bezpieczeństwa). PL to otwarta koncepcja, którą można stosować do urządzeń elektrycznych, mechanicznych, pneumatycznych i innych, wynikająca z oceny ryzyka. SIL (EN 62061) odnosi się do urządzeń elektrycznych, energoelektronicznych i innych programowalnych rozwiązań.

 

Ogromną zaletą rozwiązań bezpieczeństwa w elektronice NORD jest trwałość i bezobsługowość zastosowanej technologii. Dzięki temu NORD spełnia najwyższą kategorię bezpieczeństwa PLe definiowaną dla maszyn o potencjalnie największym ryzyku dla obsługi i otoczenia.

Dla zagrożeń wynikających z atmosfery o możliwościach zapłonu/wybuchu firma NORD od pierwszego dnia obowiązywania dyrektywy 94/9/WE ATEX oferuje do stosowania napędy przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem gazu (strefa 1 i 2) oraz pyłu (strafa 21 i 22). Lata doświadczeń w budowie napędów oraz szereg przeprowadzanych badań pozwoliły firmie NORD zaoferować wiele rozwiązań, których stosowanie jest bezpieczne w strefach wybuchowych. Dopuszcza się przy tym regulację prędkości napędów za pomocą przetwornic częstotliwości, a dla strefy 22 - jako jedna z niewielu firm na rynku - firma Nord oferuje przetwornice do zabudowy bezpośrednio w strefie niebezpiecznej.

W zakresie układów podnoszenia Firma NORD jako pierwsza zareagowała na zaobserwowane niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą stosowanie przetwornic częstotliwości w układach windowych. Specyfika sterowania w takich układach wymusza, aby o zwolnieniu hamulca silnikowego decydowała przetwornica. Znanych jest wiele zdarzeń, gdzie przetworni-
ca nie rozpoznała w dostatecznie krótkim czasie stanu awaryjnego na silniku, dopuszczając przez to do upadku ciężaru wskutek niewysterowania hamulca silnikowego na czas. NORD, odpowiadając na zaobserwowane zjawisko, stworzył unikalne rozwiązanie z monitorowaniem prędkości i kierunku obrotów silnika na czujniku enkoderowym, przez co czas reakcji na zagrożenie został zminimalizowany i sterowanie hamulcem pozwoliło na zatrzymanie silnika dla każdego stanu potencjalnie niebezpiecznego.

NORD Napędy Sp. z o.o.

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl