Porównywarka falowników

Forum falowników

 www.falowniki.info

Najnowszym rozwiązaniem w rodzinie Omron Sysmac jest seria modułowych sterowników maszynowych Sysmac NX1. Pomimo miniaturowych rozmiarów, jednostki NX1 oferują bogatą funkcjonalność, dzięki czemu doskonale nadają się do realizacji układów sterowania nawet zaawansowanych maszyn.
Na szczególną uwagę zasługują możliwości komunikacyjne, a zwłaszcza wbudowany serwer OPC UA, wsparcie protokołu MQTT oraz aż dwa interfejsy sieci Ethernet/IP i EtherCAT.

Wyższa produktywność i wykorzystanie informacji
Przemysł przetwórczy stawia obecnie na wykorzystanie danych. Są one niezbędne, aby wizualizować stan procesu, maszyny, zarządzać wskaźnikami OEE (Overall Eąuipment Efficiency), wdrażać predykcyjny model utrzymania ruchu i tym sposobem minimalizować ryzyko nieplanowanych przestojów. Wszystkie te działania w istotny sposób przyczyniają się do podnoszenia wydajności produkcji, jednakże nakładają szereg wymagań dotyczących akwizycji danych oraz ich bezpiecznego udostępniania. Pozyskiwanie, przetwarzanie i transfer znacznej ilości danych na poziom IT, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia możliwie krótkiego cyklu pracy sterownika, jest często wyzwaniem.
Próba pozyskiwania danych za pomocą dedykowanych bramek, komputerów przemysłowych lub innych dodatkowych urządzeń ma z kolei negatywny wpływ na stopień złożoności rozwiązania, jego niezawodność oraz bezpieczeństwo cybernetyczne.
Biorąc pod uwagę powyższe fakty, projektując nową serię sterowników Sysmac NX1, położono szczególny nacisk na możliwość akwizycji danych pochodzących z napędów, czujników oraz innych urządzeń zintegrowanych za pomocą sieci polowych. Dzięki wielordzeniowej architekturze jednostek serii NX wyeliminowano wpływ zadania akwizycji danych na cykl pracy sterownika oraz uzyskano pełną synchronizację sterowania z pozyskiwaniem danych. Innymi słowy NX1 oferuje możliwość swobodnego integrowania maszyny z warstwą IT. Swoboda ta jest tym większa, że każda jednostka NX1 jest wyposażona w trzy porty sieci Ethernet, dzięki czemu możliwe jest fizyczne odseparowanie sieci IT od środowiska OT, co jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa cybernetycznego.
Każda jednostka NX1 jest wyposażona w 3 porty sieci Ethernet. Dwa z nich umożliwiają rozpraszanie architektury sterownika i integrowanie go z napędami i innymi urządzeniami za pomocą sieci EtherNet/IP i EtherCAT. Trzeci port służy do integrowania sterownika i całej maszyny lub linii produkcyjnej z warstwą IT. Jest to możliwe dzięki obsłudze protokołu Ethernet/IP oraz wbudowanemu serwerowi OPC-UA. Zwłaszcza serwer OPC-UA otwiera przed użytkownikami maszyn wyposażonych w sterowniki NX1 szereg możliwości swobodnego i bezpiecznego integrowania ich z rozwiązaniami typu Enterprise Asset Management, OEE, MES, ERP, Historian, SCADA itp. Innym elementem funkcjonalności sterownika NX1 jest, znana już z bardziej zaawansowanych rozwiązań Omrona, możliwość bezpośredniej komunikacji z bazami danych typu SQL, takimi jak np.: SQL Server, MySQL, Oracle, IBM DB2, PostgreSQL. Wydajna i niezawodna komunikacja w czasie rzeczywistym z bazą danych pozwala w bardzo krótkim czasie zrealizować większość postulatów związanych z identyfikowalnością i zarządzaniem jakością produkcji.

Wyższa jakość, lepsze środki bezpieczeństwa
Sterowniki serii NX1 mogą być wyposażone w szybkie moduły wejść analogowych NX-HAD4, charakteryzujące się okresem próbkowania 5 ps. Dzięki temu NX1 może być z powodzeniem wykorzystywany do akwizycji szybkozmiennych sygnałów pochodzących np. z czujników drgań, czujników akustycznych itp. i zastępować dedykowane układy pomiarowe. Dodatkowo wspomniane możliwości komunikacyjne sprawiają, że w oparciu o kontroler NX1 możliwe jest szybkie wdrożenie układu wspierającego predykcyjne utrzymanie ruchu.
Nowoczesny układ sterowania maszyną powinien integrować możliwie wiele układów, w tym i układy safety. Tak jest i w przypadku sterownika NX1. Sterownik może zostać doposażony w procesor safety i układy bezpiecznych wejść/wyjść. W ten sposób platforma Sysmac pozwala na realizację postulatu zintegrowanego z podstawowym układem sterowania, układu safety. Nawiązując do techniki safety, należy zaznaczyć, że sterownik NX1 obsługuje na porcie Ethernet/IP protokół CIP-Safety. Daje to możliwość przekazywania sygnałów safety między węzłami linii produkcyjnej, zarządzanymi przez niezależne sterowniki NX1, a także integrowania rozwiązania Omron z istniejącymi układami safety.

Cechy
1. Integracja sterowania i wykorzystania informacji
• Synchronizacja sterowania wejściami/wyjściami i ruchem w cyklu 1 ms oraz kontroli ruchu w maksymalnie 12 osiach zapewnia szybkie, precyzyjne sterowanie.
• Wbudowane interfejsy sieci EtherNet/IP i CIP-Safety, EtherCAT czynią ze sterownika NX1 wszechstronne rozwiązanie typu All-in-One.
• Dzięki serwerowi OPC UA i możliwości bezpośredniej komunikacji z bazami danych typu SQL sterownik NX1 znacznie upraszcza realizację takich projektów, jak identyfikowalność produkcji, OEE, integracja z MES/ERP. Ponadto unikalna technologia wielordzeniowa firmy Omron umożliwia przetwarzanie danych bez utraty wydajności sterowania.

2. Integracja sterowania i zarządzania jakością
• Dzięki połączeniu z modułem szybkich wejść analogowych NX-HAD4 seria NX1 umożliwia jednoczesne pobieranie danych analogowych z czterech izolowanych kanałów przy najkrótszym na rynku okresie próbkowania 5.
• Sterownik NX1 może być używany zamiast poprzednio stosowanych specjalnych urządzeń kontrolnych z wbudowanymi komputerami PC do kontroli, takich jak kontrola drgań elementów wirujących o dużej prędkości, oraz umożliwia włączenie procesu kontroli do linii produkcyjnej. Dzięki bezpośredniej komunikacji z bazą danych lub z pomocą serwera OPC-UA wyniki mogą być natychmiastowo lokowane w systemach nadrzędnych.

3. Integracja sterowania i bezpieczeństwa
• Urządzenie z serii NX1 wyposażone w procesor safety pozwala uzyskać rozwiązanie integrujące sterowanie i bezpieczeństwo. Dodatkowo
wykorzystanie portu Ethernet/IP, obsługującego protokół CIP-Safety, pozwala uelastycznić rozwiązania safety dla modułowych, wysoce adaptowalnych linii produkcyjnych.


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl