Porównywarka falowników

Forum falowników

 www.falowniki.info

alt
Moeller ( obecnie Eaton) wprowadza na rynek kolejną serię  falowników. Zamieszczamy krótki opis  falowników. Współczesne układy napędowe z regulacją prędkości silników elektrycznych stawiają różnorodne wymagania używanym do tego celu przemiennikom częstotliwości.
 

Urządzenia serii SLX/SVX/SPX firmy Cutler-Hammer (marka Eaton) posiadają różne funkcje,
pozwalające na tworzenie ekonomicznie optymalnych i technicznie kompletnych rozwiązań.

SLX9000

SLX9000Przemienniki tej serii przeznaczone są do współpracy z silnika¬mi o mocy do 22 kW przy zasilaniu z sieci 3-fazowej o napięciu z zakresu 380-500 V. Urządzenia tej serii posiadają zintegrowany filtr RFI, dławik sieciowy oraz tranzystor hamowania.
W stosunku do pozostałych serii posiadają mniejszą liczbę wejść i wyjść sterujących, które zintegrowane są z płytą elek¬troniki sterującej przemiennika. Są to:
• 3 wejścia cyfrowe;
• 1 wejście 0/4-20 mA lub 0...+10 V;
• 1 wyjście 0/4-20 mA oraz
• 1 wyjście przekaźnikowe.
W przypadku konieczności rozbudowy przemiennika o do¬datkowe wejścia i wyjścia użytkownik ma do dyspozycji dwa gniazda dla opcjonalnych kart rozszerzeń.
W trakcie parametryzacji przemiennika użytkownik korzysta z dostępnych dwóch programów aplikacyjnych. Dzięki nim ma dostęp to takich funkcji, jak m.in. motopotencjometr, regula¬tor PID, funkcja uśpienia przemiennika, autochange do rów¬nomiernego wykorzystania silników w trakcie pracy z kaskadą silników czy hamowanie DC przy starcie.
 

SVX9000

To seria o sterowaniu wektorowym w pętli otwartej do współ¬pracy z silnikami o mocy do 160 kW (przy zasilaniu 690 V AC). Występuje w wykonaniu dla trzech trójfazowych napięć zasila¬jących 380-500 V, 525-690 V oraz 208-240 V. Podobnie jak SLX posiada zintegrowany dławik sieciowy i filtr RFI oraz zin¬tegrowany tranzystor hamowania do 22 kW.
W przemienniku znajduje się pięć gniazd dla kart rozsze¬rzeń. Dwa gniazda standardowo obsadzone są przez producen¬ta o karty wejść/wyjść. Tym samym odbiorca otrzymuje prze¬miennik posiadający:
• 6 wejść cyfrowych;
• 2 wejścia i 1 wyjście analogowe 0/4-20 mA lub 0...+ 10 V;
• 2 wyjścia przekaźnikowe.
 

Parametryzację przemiennika wykonuje się w ramach jedne¬go z siedmiu programów aplikacyjnych. Programy aplikacyj¬ne są to grupy parametrów i funkcji przemiennika, podzielone w taki sposób, aby uprościć parametryzację napędu. Użytkow¬nik wybiera jeden z programów zależnie od aplikacji, w jakiej będzie pracować przemiennik. Wybierając dany program, uzy¬skuje automatycznie dostęp do pewnej ilość parametrów, któ¬re musi ustawić. Grupy różnią się ilością parametrów. W serii SVX oraz SPX dostępne są następujące programy:
• podstawowy;
• standardowy;
• sterowanie lokalne/zdalne;
• wiele prędkości;
• regulator PID;
• wielozadaniowy;
• pompa/wentylator.
Aby bardziej ułatwić parametryzację, w przemiennikach SLX/SVX/SPX wbudowany został tzw. kreator parametryza¬cji. Jest to program, który komunikuje się z użytkownikiem po¬przez panel sterowania. Po jego uruchomieniu na panelu wy¬świetlane są parametry, których wartość wprowadzić musi użytkownik. O tym, czy dany parametr należy ustawić, decydu¬je kreator, wyświetlając go na panelu.
W serii SVX poprzez różne programy aplikacyjne dostępne są m.in. takie funkcje, jak motopotencjometr, prędkości stałe, operacje arytmetyczne na sygnałach sterujących, regulator PID, funkcja uśpienia przemiennika, regulator PI sterowania prędko¬ścią lub momentem, sterowanie hamulcem silnika czy funkcje dedykowane do obsługi wentylatorów i pomp.
alt

SPX9000

Są to najbardziej zaawansowane przemienniki z całej rodzi¬ny 9000X obejmującej serie SLX, SVX i SPX. Przemienniki SPX9000 realizują sterowanie silnikiem w oparciu o algorytm wektorowy bez lub z enkoderem. Pokrywają one zakres mocy silników do 1800 kW (lub 2000 kW przy doborze dla małej przeciążalności) przy napięciach zasilających do 690 V AC. Wyposażone są w taką samą ilość wejść i wyjść sterujących, jak seria SVX. Programy aplikacyjne z uwagi na możliwość pracy napędu w pętli zamkniętej z enkoderem zostały rozbudo¬wane o dodatkowe funkcje.
SPX9000 udostępniają funkcję master/slave, która pozwa¬la na synchronizację prędkości lub położenia wałów wielu sil¬ników sterowanych z przemienników SPX9000. Dane mię¬dzy przemiennikami slave a przemiennikiem master przekazy¬wane są po szybkiej systemowej magistrali za pomocą łączą optycznego. Do zrealizowania takiego połączenie wymagane jest doposażenie każdego przemiennika o odpowiednią kartę. Magistrala systemowa może być również wykorzystywana do szybkiej diagnostyki przemienników, zwłaszcza w układach wielonapędowych.
Dla serii SPX oferowane są karty obsługi enkoderów typu TTL, HTL oraz absolutnych z wejściem EnDat.
SPX9000 posiadają certyfikowane rozwiązanie sprzętowe umożliwiające, w oparciu o dodatkową, specjalizowaną kartę, zrealizowanie funkcji bezpiecznego stopu zgodnie z EN954-1, kategoria 3. Dodatkowo możliwa jest także ochrona przecią¬żeniowa silników Ex, z wykorzystaniem termistora silników, zgodnie z ATEX 94/9/EC.
Przemienniki SLX/SVX/SPX zróżnicowane pod względem funkcji i dostępnych mocy stosowane są w różnych obszarach przemysłu. O wyborze urządzenia z danej serii decyduje za¬wsze użytkownik w oparciu o wymagania aplikacji, w której ma być zastosowany przemiennik


 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl