Drukuj

alt
Przetwornice częstotliwości MOVITRAC* 07 są urządzeniami do zabudowy stacjonarnej  sterowniczych. Należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich informacji dotyczących danych technicznych i warunków dopuszczalnych w miejscu zastosowania.

Uruchomienie (rozpoczęcie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem) zabronione jest dopóty, dopóki nie będzie pewne, iż:

•    Maszyna spełnia wytyczną EMV 89/336/EWG
•    Produkt końcowy zgodny jest z wytyczną maszynową 89/392/EWG. należy przestrzegać również EN 60204

Jeśli urządzenie nie zostało wyraźnie przewidziane do tego celu, zabronione są następujące zastosowania:
•    Użytkowanie w strefie ochrony przeciwwybuchowej
•    Użytkowanie w otoczeniu zawierającym szkodliwe substancje:

-    oleje
-    kwasy
-    gazy
-    opary
-    pyV
-    promieniowanie
-    w innych szkodliwych otoczeniach

•    Użytkowanie z mechanicznymi obciążeniami drgającymi i udarowymi, które wykraczają poza wymogi EN 50178
•    Jeśli przetwornica pełni funkcję bezpieczeństwa, która ma zagwarantować ochronę maszyn i osób
 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl