Drukuj

Micno KE300 to wysokowydajnych, jedno oraz trzy fazowych falowników o mocach od 0,4 do 630 kW. Falowniki Micno pozwalają wykorzystać 16 predefiniowanych komend ruchu, co pozwala realizować w urządzeniu proste funkcje sterownika PLC. Po wykonaniu pełnego cyklu pracy falownik może powrócić do częstotliwości sprzed wykonania cyklu, zatrzymać się lub w dalszym ciągu powtarzać w pętli zadany cykl. Obsługa funkcji PID pozwala na pracę w trybie zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego. Krótkotrwała przeciążalność oferowanych przez nas urządzeń wynosi do 200%. Dzięki wbudowanej funkcji autotuning, dla jeszcze lepszej kontroli falownik potrafi w bardzo precyzyjny sposób identyfikować parametry silnika takie jak rezystancja wirnika i stojana, dane dotyczące indukcyjności czy prąd przy braku obciążenia. Wymagane jest jedynie wpisanie podstawowych parametrów podanych na tabliczce znamionowej silnika.

- zasilanie 1-fazowe: 0,4 kW~2.2 kW,
- zasilanie 3-fazowe: 0,75 kW~630 kW,
- wbudowany potencjometr do regulacji częstotliwości,
- wyjmowany panel sterujący,
- wewnętrzny regulator PID - sterowanie w pętli zamkniętej,
- programowalne wejścia oraz wyjścia cyfrowe i analogowe,
- RS485 z protokołem Modbus-RTU,
- podstawowe funkcje PLC


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl