Forum falowników

 www.falowniki.info

Wskazanie Przyczyna   Oois
E01 Za duzy prad na wyjściu « trakcie oracv ustalonej   Jeśli prąd wyjściowy osiągnie za wysoki poziom, napięcie wyjść cwe przemiennika est wytaczane. Dzieje się tak w przypadku, gdy: • na wyjściu przemiennika występuje zwarcie • wirnik silnika jest zablokowany • rzeczywiste obciążenie na wyjściu jest za wysokie
E02 Za duży prad na wyjściu w trakcie zwalniania
E03 Za duzy prąd na wyjściu w trakcie przyspieszania
EM Za duży prad na wyjściu a' trakcie Z3t'rym arie
EOS Przeciążenie   Elektroniczne zabezpieczenie silnika (wbudowane w przemiennik) wyłączyło r.apięcie wyjściowe z powodu przeciążenia siinika
E07 Za wysokie napięcie w cbwodzie DC   Wskutek pracy generatorowej silnika doszło do nadmiernego wzrostu napięcia. Napięcie wyjściowe orzerrienr.ika zostało wyłączone
E08 Błąd pamięci EEPRCM   Jeżeli wskutek zakłóceń elektromagnetycznych lub przekroczenia temperatury pamięć programu może zawierać błędy to napięcie wyjściowe zostanie wyłączone. Jeśli napięcie sieciowe zostanie wyłączone w trakcie, gdy funkcja RST wejścia cyfrowego jest aktywna to komunikat błędu pamięci EEPROM zostanie wygenerowany w chwili ponownego podania zasilania przemiennika.
E09 Za niskie napięcie w obwodzie DC   Przy za niskim napięciu obwodu pośredniego następuje wyłączenie napięcia wyjściowego przemiennika (prawidłowa praca układów elektroniki nie jest możliwa, ponadto możliwe są problemy z przegrzaniem silnika i niewystarczającym rcientem obrotowym)
E11 Biedne działanie procesora   Niewłaściwa praca procesora. Napięcie wyjściowe zostaje wyłączone
E 12 Komunikat błędu zewnętrznego   Wyłączenie napięcia wyjściowego na skutek pojawienia się na wejściu cyfrowym z funkcją EXT syanału komunikatu zewnętrzne eto błędu.
E 13 Blokada ponownego rozruchu aktywna   Napięcie sieciowe zostało załączone lub wystąpiła krótkotrwała przerwa w zasilaniu przemiennika w trakcie, gdy blokada ponownego uruchomienia (wejście cyfrowe r -'un-::.a JS3: a
EU Doziemienie   Wykryto zwarcie pomiędzy zaciskami wyjściowymi U, V lub W, a ziemią. Układ zabezpieczający chroni przemiennik częstotliwości, ale nie zabezpiecza personelu obsługi
E 15 Za wysokie napięcie sieci   Jeżeli napięcie sieci jest wyższe niż dopuszczalne to po 1 CO s od załączenia jasi aria przemiennlta rastepuie wyłączenia napięcia wyjścioweao.
E21 Za wysoka temperatura   Jeśłi temperatura rejestrowana przez czujnik temperatury zainstalowany w sekcji mocy przemiennika osiągnie za wysoki poziom to nastąpi wyłączenie napięcia wyjściowego.
E22 Biedne działańie procesom   Niewłaściwa praca orocesora. Napięcie wyjściowe zostaie wyłączone
E35 Komunikat błędu PTC   Jeśli rezystancja czujnika temperatury PTC podłączonego do wejścia cyfrowego z przypisaną funkcja PTC {wejście skonfigurowanego jako wejście termistorowe) 
......U Star oczekiwania   Przemiennik jest w stanie oczekiwań a ponieważ napięcie sieciowe jest za niskie


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl