Forum falowników

 www.falowniki.info

alt
 

Nr Sygnał Fabryczna wartość domyślna Opis
1. Wejście analogowe 1 (-) ^ 2) Izolowane'-\ dwubiegunowe, różnicowe, ±10\7 4 + 20 mA, 11 bit i znak, impedancja wejścia 88 k~ Dla 4-20 mA, trzeba założyć zworkę na zaciskach 17 118 (lub 19 i 20)
2. Wejście analogowe 1 (+)'J)
3. Wejście analogowe 2 (-) ^
4. Wejście analogowe 2 (+)
5. Wspólny potencjometru   Dla (-)i(-) 10V potencjometru stanowi poziom odniesienia
6. Wyjście analogowe 1 (-)   Dwubiegunowe (wyjście prądowe nie jest dwubiegunowe), ±10\7 4-20 mA, 11 bit i znak. tryb napięcia - ograniczenie prądu do 5 mA. Tryb prądowy - max. rezystancja obciążenia to 4001.
7. Wyjście analogowe 1 (+)
8. Wyjście analogowe 2 (-)
9. Wyjście analogowe 2 (+)
10. HW PTC' (temperatura silnika) Wejście 1   PTC 1.8 kZ. wewnętrzny rezystor podciągający 3.32 ki
11. Wyjście cyfrowe 1 - N.C.^ Fault (Błąd) Maks. obciążenie rezy-stancyjne: 240VAC/30VDC-1200 VA. 150W Prąd max.: 5A, obciążenie minimalne 10 mA "^laks obciążenie mduk-
12. Wyjście cyfrowe 1 wspólny  
13. Wyjście cyfrowe 1 - N.O."1' NOT Fault (NIE Błąd)
14. Wyjście cyfrowe 2 - N.C.*> NOT Run (NIE Bieg)
15. Wyjście cyfrowe 2 3 wspólny   cyjne: 240VAC/30VDC + 840 VA. 105 Prąd max.: 3.5A. obciążenie minimalne 10 mA
16. Wyjście cyfrowe 3 - N.O.4' Run (Bieg)
17. 18. Zworka wejścia prądowego -:' - Wejście analogowe ł   Połączenie zworką zacisków 17 i 18 (lub 19 i 20) konfiguruje to wejście analogowe jako prądowe
19. 20. Zworka wejścia prądowego - Wejście analogowe 2
21. -10V z potencjometru - Minimalne obciążenie 2k_
22. —10V z potencjometru -
23. HW PTC' (temperatura silnika) Wejście 2 Patrz powyżej
24. -24V DC Zasilanie wejścia logicznego z przetwornicy ^
25. Wejście cyfrowe, wspólny -  
26. 24V wspólny Wspólny dla wewnętrznego zasilania
27 Wejście cyfrowe 1 Stop — CF (stop i kasowanie błędu) 115VAC, 50/60 Hz - izolowane optycznie Stan dolny: poniżej 30VAC Stan górny: powyżej 100VAC 24V DC- izolowane optycznie Stan dolny: poniżej 5 V DC Stan górny: powyżej 20 VDC 11.2 mADC
28. Wejście cyfrowe 2 Start
29. Wejście cyfrowe 3 Auto / Manuał
30. Wejście cyfrowe 4 Speed Sel 1 (wybrana prędkość 1
31. Wejście cyfrowe 5 Speed Sel 2 (wybrana prędkość 2
32. Wejście cyfrowe 6. aktywacja sprzętowa, patrz str. 29 Speed Sel 3 (wybrana prędkość 3

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl