Forum falowników

 www.falowniki.info

Ustawienia parametrów ogólnych
Parametry Opis
P1080[0] Częstotliwość minimalna
P1082[0] Częstotliwość maksymalna
P1120[0] Czas przyspieszania
P1121[0] Czas hamowania
P1058[0] Częstotliwość JOG
P1060[0] Czas przyspieszania JOG
P1001[0] Stała wartość częstotliwości 1
P1002[0] Stała wartość częstotliwości 2
P1003[0] Stała wartość częstotliwości 3
P2201[0] Stała wartość zadana PID 1
P2202[0] Stała wartość zadana PID 2
P2203[0] Stała wartość zadana PID 3

 

Przywracanie domyślnych ustawień
Parametry Funkcja Ustawienie
P0003 Poziom dostępu = 1 (standardowy: dostęp do najczęściej używanych parametrów)
P0010 Filtr parametrów uruchamiania = 30 (wartość domyślna)
P0970 Przywracanie ustawień fabrycznych

= 1: reset parametrów do domyślnych ustawień użytkownika lub przywrócenie ustawień fabrycznych (przywrócenie domyślnych ustawień użytkownika)

= 21: reset parametrów do ustawień fabrycznych, usunięcie ustawień użytkownika (przywrócenie ustawień fabrycznych)

Po zmianie parametru P0970, przekształtnik wyświetli "8 8 8 8 8", a następnie "P0970" Parametry P0970 oraz P0010 są automatycznie przywracane do ustawień pierwotnych (wartość 0).

 

Parametry Opis Zakres Ustawienia fabryczne Poziom dostępu
r0002 Stan przekształtnika - - 2
P0003 Poziom dostępu 0 - 4 1 1
  0 Filtr parametrów (określa ograniczony zestaw parametrów, do których użytkownik ma dostęp. Przykład użycia patrz P0013
  1 Standardowy (umożliwia dostęp do najczęściej używanych parametrów)
  2 Rozszerzony (umożliwia dostęp do większej liczby parametrów
  3 Ekspert (tylko dla doświadczonych użytkowników)
  4 Serwisowy (tylko do autoryzowanego personelu serwisu - chroniony hasłem)
P0004 Filtr parametrów 0 - 22 0 1
  0 Wszystkie parametry 12 Właściwości napędu
  2 Przekształtnik 13 Regulacja silnika
  3 Silnik 19 Identyfikacja parametrów silnika
  5 Aplikacja technologiczna / jednostki 20 Komunikacja
  7 Rozkazy, wejścia/wyjścia binarne 21 Błędy / alarmy / monitoring
  8 Wejścia / wyjścia analogowe 22 Regulator technologiczny
  10 Kanał wartości zadanej / ZR
P0010 Filtr parametrów uruchamiania 0 - 30 0 1
  0 Gotowość 29 Ładowanie parametrów
  1 Szybkie uruchomienie 30 Przywracanie ustawień fabrycznych
  2 Przekształtnik
r0018 Wersja oprogramowania - - 1
r0021 CO: Wygł. częstotliwość rzeczywista [Hz] - - 2
r0025 CO: Wygładzone napięcie wyjściowe [V] - - 2
r0026[0] CO: Wygł. napięcie obwodu pośredniego [V] - - 2
r0027 CO: Wygładzony prąd wyjściowy [A] - - 2
r0031 CO: Wygładzony moment [Nm] - - 2
r0032 CO: Wygładzona moc czynna - - 2
r0035[0...2] CO: Temperatura silnika [°C] - - 2
r0039 CO: Licznik zużycia energii [kWh] - - 2
P0040 Kasowanie licznika energii 0 - 1 0 2
  0 Brak kasowania
  1 r0039: kasowanie do 0
P0042[0...1] Skalowanie energooszczędność 0.000 - 100.00 0.000 2
Index: [0] Współczynnik dla kWh do przeliczania walut
  [1] Współczynnik dla kWh do przeliczenia CO2
r0043[0...2] Zaoszczędzona energia [kWh] - - 2
r0050 CO / BO: Aktywny zestaw danych rozkazowych - - 2
r0051[0...1] CO: Aktywny zestaw danych napędowych - - 2
r0052.0...15 CO / BO: Słowo stanu 1 - - 2
r0053.0...15 CO / BO: Słowo stanu 2 - - 2

 

Parametry Opis Zakres Ustawienia fabryczne Poziom dostępu
P0100 Europa / Ameryka Pn. 0 - 2 0 1
  0 Europa [kW], Częstotliwość standardowa 50 Hz
  1 Ameryka Pn. [hp], Częstotliwość standardowa 60 Hz
  2 Ameryka Pn. [kW], Częstotliwość standardowa 60 Hz
r0206 Moc znamionowa przekształtnika kW/hp - - 2
r0207[0...2] Prąd znamionowy przekształtnika [A] - - 2
r0208 Napięcie znamionowe przekształtnika [V] - - 2
r0209 Prąd maksymalny przekształtnika [A] - - 2
P0304[0...2] Napięcie znamionowe silnika [V] 10 - 2000 400 1
P0305[0...2] Prąd znamionowy silnika [A] 0.01 - 10000.00 1.86 1
P0307[0...2] Moc znamionowa silnika 0.01 - 2000.00 0.75 1
P0308[0...2] Znamionowy współczynnik mocy silnika coscp 0.000 - 1.000 0.000 1
P0309[0...2] Sprawność znamionowa silnika [%] 0.0 - 99.9 0.0 1
P0310[0...2] Częstotliwość znamionowa silnika [Hz] 12.00 - 599.00 50.00 1
P0311[0...2] Prędkość znamionowa silnika [RPM] 0 - 40000 1395 1
P0335[0...2] Chłodzenie silnika 0 - 3 0 2
  0 Chłodzenie własne: Wentylator osadzony na wale silnika (IC410 lub IC411)
  1 Chłodzenie obce: Wentylator napędzany oddzielnie (IC416)
  2 Chłodzenie własne i wentylator wewnętrzny
  3 Chłodzenie obce i wentylator wewnętrzny
P0340[0...2] Obliczenie parametrów silnika 0 - 4 0 2
  0 Brak obliczenia 3 Obliczenie danych sterowania U/f
  1 Kompletna parametryzacja 4 Obliczenie nastaw regulatorów
  2 Obliczenie danych schematu zastępczego    
P0507 Makro aplikacyjne 0 - 255 0 1
r0512 CO: Przefiltrowana, przeskalowana częstotliwość - - 2
P0604[0...2] Próg alarmowy przegrzania silnika [°C] 0.0 - 200.0 130.0 2
P0640[0...2] Współczynnik przeciążalności silnika [%] 10.0 - 400.0 150.0 2
P0700[0...2] Wybór źródła rozkazów 0 - 5 1 1
  0 Wstępne ustawienie fabryczne 2 Zaciski
  1 Panel operatorski (przyciski) 5 RS485 USS / MBUS
P0701[0...2] Funkcja wejścia cyfrowego 1 0 - 99   0 2
  0 Wejście binarne zablokowane 16 Wybór stałej częstotliwości bit1
  1 ZAŁ / WYŁ1 17 Wybór stałej częstotliwości bit2
  2 ZAŁ+zmiana kierunku obrotów / WYŁ1 18 Wybór stałej częstotliwości bit3
  3 WYŁ2 - Wybieg aż do zatrzymania 22 Szybkie zatrzymanie Źródło 1
  4 WYŁ3 - Szybkie zatrzymanie 23 Szybkie zatrzymanie Źródło 2
  9 Kwitowanie błędu 24 Zniesienie szybkiego zatrzymania
  10 JOG w prawo 25 Zwolnienie hamowania DC
  11 JOG w lewo 27 Zwolnienie regulatora PID
  12 Zmiana kierunku obrotów 29 Błąd zewnętrzny
  13 MOP wyżej (zwiększanie częstotliwości) 33 Wyłącz dodatkową wartość zadaną
  14 MOP niżej (zmniejszanie częstotliwości) 99 Zwolnienie parametryzacji BICO
  15 Wybór stałej częstotliwości bit0    
P0702[0...2] Funkcja wejścia cyfrowego 2 0 - 99 0 2

 

Parametry Opis Zakres Ustawienia fabryczne Poziom dostępu
P0703[0...2] Funkcja wejścia cyfrowego 3 0 - 99 9 2
P0704[0...2] Funkcja wejścia cyfrowego 4 0 - 99 15 2
P0712 [0...2] Wejście analogowe / cyfrowe 1 0 - 99 0 2
P0713[0...2] Wejście analogowe / cyfrowe 2 0 - 99 0 2
P0717 Makra połączeń 0 - 255 0 1
r0722.0...12 CO / BO: Stan wejść cyfrowych - - 2
P0727[0...2] Sterowanie dwu- lub trójprzewodowe 0 - 3 0 2
  0 Siemens (start / kierunek) 2 Sterowanie trójprzewodowe (lewo / prawo)
  1 Sterowanie dwuprzewodowe (lewo / prawo) 3 Sterowanie trójprzewodowe (start / kierunek)
P0731[0...2] BI: Funkcja wyjścia cyfrowego 1 - 52.3 2
P0732[0...2] BI: Funkcja wyjścia cyfrowego 2 - 52.7 2
r0752[0...1] Wartość na wejściu analogowym [V] lub [mA] - - 2
r0754[0...1] Wartość na wej. analogowym po skalowaniu [%] - - 2
r0755[0...1] CO: Wartość wej. analogowego po skal. [4000h] - - 2
P0756[0...1] Typ wejścia analogowego 0 - 4 0 2
  0 Unipolarne wejście napięciowe ( 0 do +10 V )
  1 Unipolarne wejście napięciowe z kontrolą (0 do 10V )
  2 Unipolarne wejście prądowe (0 do 20 mA)
  3 Unipolarne wejście prądowe z kontrolą (0 do 20 mA)
  4 Bipolarne wejście napięciowe ( -10 do +10 V )
P0757[0...1] Wartość x1 skalowania wejścia analogowego -20 - 20 0 2
P0758[0...1] Wartość y1 skalowania wejścia analogowego [%] -99999 - 99999 0.0 2
P0759[0...1] Wartość x2 skalowania wejścia analogowego -20 - 20 10 2
P0760[0...1] Wartość y2 skalowania wejścia analogowego -99999 - 99999 100.0 2
P0761[0...1] Szerokość strefy martwej wejścia analogowego 0 - 20 0 2
P0771[0] CI: Wyjście analogowe - 21[0] 2
P0773[0] Czas wygładzania wyjścia analogowego [ms] 0 - 1000 2 2
r0774[0] Wartość wyjścia analogowego [V] lub [mA] - - 2
P0775[0] Dopuszczenie wartości absolutnej 0 - 65535 0 2
P0777[0] Wartość x1 skalowania wyjścia analogowego [%] -99999 - 99999 0.0 2
P0778[0] Wartość y1 skalowania wyjścia analogowego 0 - 20 0 2
P0779[0] Wartość x2 skalowania wyjścia analogowego [%] -99999 - 99999 100.0 2
P0780[0] Wartość y2 skalowania wyjścia analogowego 0 - 20 20 2
P0781[0] Szerokość strefy martwej wyjścia analogowego 0 - 20 0 2
r0785.0 CO / BO: Stan wyjścia analogowego - - 2
P0809[0...2] Kopiowanie zestawu danych rozkazowych 0 - 2 [0] 0 [1] 1 [2] 0 2
Index: [0] Kopiowanie ZDR z (skąd)
  [1] Kopiowanie ZDR do (dokąd)
  [2] Rozpoczęcie kopiowania
P0810 BI: Wybór ZDR - Bit0 (lokalne/zdalne) - 0 2
P0811 BI: Wybór zestawu danych rozkazowych (ZDR) -Bit1 - 0 2
P0819[0...2] Kopiowanie zestawu danych napędowych 0 - 2 [0] 0 [1] 1 [2] 0 2
Index: [0] Kopiowanie ZDN z (skąd)

 

Parametry Opis Zakres Ustawienia fabryczne Poziom dostępu
  [1] Kopiowanie ZDN do (dokąd)
  [2] Rozpoczęcie kopiowania
P0927 Wybór źródła zmiany parametrów - 1111 bin 2
r0947[0...63] CO: Ostatni komunikat błędu - - 2
P0970 Przywracanie ustawień fabrycznych 0 - 21 0 1
  0 Zablokowane
  1 Przywracanie ustawień fabrycznych parametrów
  21 Przywracanie ustawień fabrycznych zdefiniowanych parametrów
P1000[0...2] Źródło wartości zadanej 0 - 77 1 1
  0 Brak głównej wartości zadanej 30 Brak głównej wartości zadanej + Częstotliwość stała
  1 Wartość zadana MOP 31 Wartość zadana MOP + Częstotliwość stała
  2 Analogowa wartość zadana 32 Analogowa wartość zadana + Częstotliwość stała
  3 Częstotliwość stała 33 Częstotliwość stała + Częstotliwość stała
  5 USS przez interfejs RS485 35 USS przez interfejs RS485 + Częstotliwość stała
  7 Analogowa wartość zadana 2 37 Analogowa wartość zadana 2 + Częstotliwość stała
  10 Brak głównej wartości zadanej + Wartość zadana MOP 50 Brak głównej wartości zadanej + USS przez interfejs RS485
  11 Wartość zadana MOP + Wartość zadana MOP 51 Wartość zadana MOP + USS przez interfejs RS485
  12 Analogowa wartość zadana + Wartość zadana MOP 52 Analogowa wartość zadana + USS przez interfejs RS485
  13 Częstotliwość stała + Wartość zadana MOP 53 Częstotliwość stała + USS przez interfejs RS485
  15 USS przez interfejs RS485 + Wartość zadana MOP 55 USS przez interfejs RS485 + USS przez interfejs RS485
  17 Analogowa wartość zadana 2 + Wartość zadana MOP 57 Analogowa wartość zadana 2 + USS przez interfejs RS485
  20 Brak głównej wartości zadanej + Analogowa wartość zadana 70 Brak głównej wartości zadanej + Analogowa wartość zadana 2
  21 Wartość zadana MOP + Analogowa wartość zadana 71 Wartość zadana MOP + Analogowa wartość zadana 2
  22 Analogowa wartość zadana + Analogowa wartość zadana 72 Analogowa wartość zadana + Analogowa wartość zadana 2
  23 Częstotliwość stała + Analogowa wartość zadana 73 Częstotliwość stała + Analogowa wartość zadana 2
  25 USS przez interfejs RS485 + Analogowa wartość zadana 75 USS przez interfejs RS485 + Analogowa wartość zadana 2
  27 Analogowa wartość zadana 2 + Analogowa wartość zadana 77 Analogowa wartość zadana 2 + Analogowa wartość zadana 2
P1001[0...2] Stała częstotliwość 1 [Hz] -599.00 - 599.00 10.00 2
P1002[0...2] Stała częstotliwość 2 [Hz] -599.00 - 599.00 15.00 2
P1003[0...2] Stała częstotliwość 3 [Hz] -599.00 - 599.00 25.00 2
P1004[0...2] Stała częstotliwość 4 [Hz] -599.00 - 599.00 50.00 2
P1005[0...2] Stała częstotliwość 5 [Hz] -599.0 0 - 599.00 0.00 2

 

Parametry Opis Zakres Ustawienia fabryczne Poziom dostępu
P1006[0...2] Stała częstotliwość 6 [Hz] -599.00 - 599.00 0.00 2
P1007[0...2] Stała częstotliwość 7 [Hz] -599.00 - 599.00 0.00 2
P1008[0...2] Stała częstotliwość 8 [Hz] -599.00 - 599.00 0.00 2
P1009[0...2] Stała częstotliwość 9 [Hz] -599.00 - 599.00 0.00 2
P1010[0...2] Stała częstotliwość 10 [Hz] -599.00 - 599.00 0.00 2
P1011[0...2] Stała częstotliwość 11 [Hz] -599.00 - 599.00 0.00 2
P1012[0...2] Stała częstotliwość 12 [Hz] -599.00 - 599.00 0.00 2
P1013[0...2] Stała częstotliwość 13 [Hz] -599.00 - 599.00 0.00 2
P1014[0...2] Stała częstotliwość 14 [Hz] -599.00 - 599.00 0.00 2
P1015[0...2] Stała częstotliwość 15 [Hz] -599.00 - 599.00 0.00 2
P1016[0...2] Tryb stałej częstotliwości 1 - 2 1 2
  1 Wybór bezpośredni
  2 Wybór kodowany binarnie
P1031[0...2] Tryb MOP - 1 2
P1032 Blokuje ujemną wartość funkcji MOP 0 - 1 1 2
  0 Dozwolona ujemna wartość zadana
  1 Blokada przeciwnego kierunku obrotów
P1040[0...2] Wartość zadana MOP [Hz] -599.00 - 599.00 5.00 2
P1047[0...2] Czas rampy przyspieszania MOP [s] 0.00 - 1000.00 10.00 2
P1048[0...2] Czas rampy hamowania MOP [s] 0.00 - 1000.0 10.00 2
r1050 CO: Częstotliwość wyjściowa MOP [Hz] - - 2
P1058[0...2] Częstotliwość JOG [Hz] 0.00 - 599.00 5.00 2
P1059[0...2] Częstotliwość JOG w lewo [Hz] 0.00 - 599.00 5.00 2
P1060[0...2] Czas przyspieszania JOG [s] 0.00 - 650.00 10.00 2
P1061[0...2] Czas hamowania JOG [s] 0.00 - 650.00 10.00 2
P1080[0...2] Częstotliwość minimalna [Hz] 0.00 - 599.00 0.00 1
P1082[0...2] Częstotliwość maksymalna [Hz] 0.00 - 599.00 50.00 1
P1120[0...2] Czas przyspieszania [s] 0.00 - 650.00 10.00 1
P1121[0...2] Czas hamowania [s] 0.00 - 650.00 10.00 1
P1130[0...2] Czas zaokrąglania początkowego rampy przyspieszania [s] 0.00 - 40.00 0.00 2
P1131[0...2] Czas zaokrąglania końcowego rampy przyspieszania [s] 0.00 - 40.00 0.00 2
P1132[0...2] Czas zaokrąglania początkowego rampy hamowania [s] 0.00 - 40.00 0.00 2
P1133[0...2] Czas zaokrąglania końcowego rampy hamowania [s] 0.00 - 40.00 0.00 2
P1134[0...2] Typ zaokrąglania 0 - 1 0 2
  0 Ciągłe zaokrąglanie
  1 Nieciągłe zaokrąglanie
P1135[0...2] Czas szybkiego hamowania WYŁ3 [s] 0.00 - 650.00 5.00 2
P1200 Lotny start 0 - 6 0 2
  0 Lotny start jest zablokowany
  1 Lotny start jest zawsze aktywny; przeszukiwanie w obu kierunkach
  2 Lotny start jest aktywny przy błędzie, WYŁ2; przeszukiwanie w obu kierunkach
  3 Lotny start jest aktywny przy błędzie, WYŁ2; przeszukiwanie w obu kierunkach

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl